Δωρεάν Οδηγός Σπουδών

   Κάθε χρόνο διαθέτουμε δωρεάν τον «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ» 260 σελίδων, ο οποίος εξυπηρετεί όλους τους εμπλεκόμενους στη συμβουλευτική διαδικασία για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η τελευταία έκδοση είναι πλήρως επικαιροποιημένη και επιπλέον διαθέτει παράρτημα με τις ''ελάχιστες βάσεις εισαγωγής'' Παρακάτω, στη σελίδα αυτή, θα βρείτε το κουμπί για άνοιγμα του οδηγού σπουδών.