ΚΟΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2ου - 3ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΜΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2ου - 3ου ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΩΝ
του Κ. Παπαγιαννούλη


ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2ου - 3ου ΠΕΔΙΟΥ

 

 • ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή με ήπιες μεταβολές από -100 έως +50 περίπου μόρια.
 • ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Ήπια πτώση 150 περίπου μορίων.
 • ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: Πτώση 200 – 250 μορίων περίπου.
 • ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Ήπια άνοδος έως 100 μορίων περίπου.
 • ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
 • ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ: Ήπιες πτωτικές τάσεις έως 100 μορίων περίπου.
 • ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ: Σημαντικές πτώσεις 200 έως 350 περίπου μορίων.


    Οι βαθμολογικές κλάσεις από 16.000 έως 19.700 παρουσιάζουν από ήπιες αυξητικές τάσεις μερικών δεκάδων μορίων έως έντονες αυξητικές τάσεις 400 μορίων. Ένα μέγιστο θετικής μεταβολής περίπου 400 μορίων εμφανίζεται στα 18.600 μόρια.

    Πτωτικές τάσεις εμφανίζει όλη η περιοχή κάτω από τα 16.000 μόρια. Η πτωτική αυτή τάση φτάνει τα 400 περίπου μόρια. Μέγιστη πτωτική τάση εμφανίζεται στην περιοχή των 9500 μορίων και στην πραγματικότητα θα είναι πολύ μεγαλύτερη λόγω της επίδρασης ΕΒΕ.

    Στην περιοχή των 14.000 μορίων με εφαρμογή της ΕΒΕ προβλέπονται πολύ μεγαλύτερες πτωτικές τάσεις. Συγκεκριμένα, τα τμήματα των οποίων τα μόρια είναι παραπάνω από την αντίστοιχη ΕΒΕ θα έχουν πτωτικές τάσεις και στα τμήματα που οι περυσινές βάσεις τους ήταν παρακάτω από την φετινή ΕΒΕ προβλέπονται ανοδικές τάσεις.

    Σε γενικές γραμμές, στα κοινά τμήματα 2ου – 3ου Πεδίου γίνεται εκτίμηση μεταβολών από -400 έως +400 μόρια με σημείο εναλλαγής πρόσημου μεταβολών τα 16.000 μόρια.


4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 2020 ΚΑΙ 2021 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΡΙΩΝ
του Κ. Παπαγιαννούλη

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 4ου ΠΕΔΙΟΥ 

 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΟΠΑ): Άνοδος 150 περίπου μορίων.
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ): Άνοδος 150 περίπου μορίων.
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΟΠΑ)- ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΟΠΑ) – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΚΠΑ) – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑΣ) – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΥ) - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΟΠΑ) – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ (ΠΕΙΡΑΙΑ) (σε αναγωγή μορίων) – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΟΠΑ) – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΚΠΑ) - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΟΠΑ)+(ΠΕΙΡΑΙΑ)+(ΠΑΜΑΚ) : Ήπια πτώση από 20 έως 50 μόρια περίπου.

    Οι βαθμολογικές κλάσεις από 16.600 έως 19.600 παρουσιάζουν από ήπιες αυξητικές τάσεις μερικών δεκάδων μορίων έως μεγαλύτερες αυξητικές τάσεις 170 μορίων. Ένα μέγιστο θετικής μεταβολής περίπου 170 μορίων εμφανίζεται στα 18.100 μόρια.

    Πτωτικές τάσεις εμφανίζει όλη η περιοχή κάτω από τα 16.000 μόρια. Η πτωτική αυτή τάση κυμαίνεται στα 20 -70 περίπου μόρια.

    Στην περιοχή των 12.400 μορίων με εφαρμογή της ΕΒΕ προβλέπονται πολύ μεγαλύτερες πτωτικές τάσεις. Συγκεκριμένα, τα τμήματα των οποίων τα μόρια είναι παραπάνω από την αντίστοιχη ΕΒΕ θα έχουν πτωτικές τάσεις και στα τμήματα που οι περυσινές βάσεις τους ήταν παρακάτω από την φετινή ΕΒΕ προβλέπονται ανοδικές τάσεις.

Κ. Παπαγιαννούλης – σύμβουλος σπουδών και καριέρας


 

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 2020 ΚΑΙ 2021 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΡΙΩΝ
του Κ. Παπαγιαννούλη

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 3ου ΠΕΔΙΟΥ

 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ: Άνοδος 500 περίπου μορίων.
 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΠΑΤΡΑΣ: Άνοδος 400 περίπου μορίων.
 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΛΑΡΙΣΑΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Άνοδος περίπου 450 μορίων.
 • ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Άνοδος 350 περίπου μορίων.

 • ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Άνοδος 250 περίπου μορίων.

 • ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Άνοδος 150 περίπου μορίων.
 • (ΣΣΑΣ) ΙΑΤΡΙΚΟ: Άνοδος περίπου 450 μορίων.
 • (ΣΣΑΣ) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ: Άνοδος περίπου 450 μορίων.
 • (ΣΣΑΣ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ: Άνοδος περίπου 450 μορίων.
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΠΑΤΡΑΣ: Άνοδος 250 περίπου μορίων.
 • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
 • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ: Ήπιες πτωτικές τάσεις 100 μορίων έως έντονες πτωτικές λόγω επίδρασης ΕΒΕ.
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ: Ήπιες πτωτικές τάσεις 100 μορίων έως έντονες πτωτικές λόγω επίδρασης ΕΒΕ.
 • ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Άνοδος 250 περίπου μορίων.
 • ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Μικρή άνοδος 50 περίπου μορίων.
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ: Μικρή άνοδος 50 περίπου μορίων.
 • ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ: Μικρή άνοδος 50 περίπου μορίων.

    Οι βαθμολογικές κλάσεις από 15.500 έως 19.500 παρουσιάζουν από ήπιες αυξητικές τάσεις μερικών δεκάδων μορίων έως έντονες αυξητικές τάσεις 400 – 500 μορίων. Ένα μέγιστο θετικής μεταβολής περίπου 600 μορίων εμφανίζεται στα 18.400 μόρια.

    Πτωτικές τάσεις εμφανίζει όλη η περιοχή κάτω από τα 15.000 μόρια. Η πτωτική αυτή τάση κυμαίνεται από 50 - 70 μόρια έως 150 περίπου μόρια.

    Στην περιοχή των 14.500 μορίων με εφαρμογή της ΕΒΕ προβλέπονται πολύ μεγαλύτερες πτωτικές τάσεις. Συγκεκριμένα, τα τμήματα των οποίων τα μόρια είναι παραπάνω από την αντίστοιχη ΕΒΕ θα έχουν πτωτικές τάσεις και στα τμήματα που οι περυσινές βάσεις τους ήταν παρακάτω από την φετινή ΕΒΕ προβλέπονται ανοδικές τάσεις.

    Σε γενικές γραμμές, στο τρίτο επιστημονικό πεδίο γίνεται εκτίμηση θετικών μεταβολών έως και 550 μορίων.

Κ. Παπαγιαννούλης – σύμβουλος σπουδών και καριέρας


2o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 2020 ΚΑΙ 2021 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΡΙΩΝ 

του Κ. Παπαγιαννούλη

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2ου ΠΕΔΙΟΥ

 • ΙΚΑΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ:  Άνοδος περίπου 300 - 350 μορίων
 •  ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΣΩΜΑΤΑ: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή με πιθανή διακύμανση από -70 έως +90 μόρια.
 • ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή με πιθανή διακύμανση από -70 έως +90 μόρια.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ - ΑΠΘ: Άνοδος περίπου 250 έως 300 μορίων.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ – ΒΟΛΟΥ: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ: Άνοδος περίπου 300 μορίων.
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ: Άνοδος περίπου 100 μορίων.
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
 • ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ: Άνοδος περίπου 200 μορίων.
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ: Μετά την αναγωγή των μορίων χωρίς συμμετοχή σχεδίου - χωρίς αξιόλογη μεταβολή με πιθανή διακύμανση από +70 έως -90 μόρια.
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ: Μετά την αναγωγή των μορίων χωρίς συμμετοχή σχεδίου – πτώση 150 έως 200 μορίων.
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ: Μετά την αναγωγή των μορίων χωρίς συμμετοχή σχεδίου – πτώση μεγαλύτερη των εκτιμώμενων 200 περίπου μορίων, καθότι στην περιοχή αυτή αρχίζει η επίδραση της ΕΒΕ.
 •  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή με πτωτική τάση περίπου 50 μορίων.
 •  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ: Πτώση μεγαλύτερη των εκτιμώμενων 170 μορίων, καθότι στην περιοχή αυτή αρχίζει η επίδραση της ΕΒΕ.
 • ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ: Πτώση μεγαλύτερη των εκτιμώμενων 250 μορίων, καθότι στην περιοχή αυτή αρχίζει η επίδραση της ΕΒΕ.
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ: Πτώση μεγαλύτερη των εκτιμώμενων 200 περίπου μορίων, καθότι στην περιοχή αυτή αρχίζει η επίδραση της ΕΒΕ.
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
 • Πτώση μεγαλύτερη των εκτιμώμενων 250 περίπου μορίων, καθότι στην περιοχή αυτή αρχίζει η επίδραση της ΕΒΕ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ: Πτώση μεγαλύτερη των εκτιμώμενων 150 περίπου μορίων λόγω επίδρασης ΕΒΕ.
 • ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή με πιθανή διακύμανση από -30 έως +70 μόρια.
 • ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Πτώση μεγαλύτερη των εκτιμώμενων 200 περίπου μορίων, καθότι στην περιοχή αυτή αρχίζει η επίδραση της ΕΒΕ.
 • ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ: Πτώση μεγαλύτερη των εκτιμώμενων 250 περίπου μορίων λόγω επίδρασης ΕΒΕ.

    Οι βαθμολογικές κλάσεις από 16.700 έως 19.200 παρουσιάζουν από ήπιες αυξητικές τάσεις μερικών δεκάδων μορίων έως έντονες αυξητικές τάσεις 200 – 300 μορίων. Ένα μέγιστο θετικής μεταβολής περίπου 350 μορίων εμφανίζεται στα 18.200 μόρια.

    Πτωτικές τάσεις εμφανίζει όλη η περιοχή κάτω από τα 16.500 μόρια. Η πτωτική αυτή τάση κυμαίνεται από 20 - 30 μόρια έως 300 περίπου μόρια. Μέγιστη πτωτική τάση εμφανίζεται στις περιοχές από 12.000 έως 13.500 μόρια.

   Στην περιοχή των 14.000 μορίων με εφαρμογή της ΕΒΕ προβλέπονται πολύ μεγαλύτερες πτωτικές τάσεις. Συγκεκριμένα, τα τμήματα των οποίων τα μόρια είναι παραπάνω από την αντίστοιχη ΕΒΕ θα έχουν πτωτικές τάσεις και στα τμήματα που οι περυσινές βάσεις τους ήταν παρακάτω από την φετινή ΕΒΕ προβλέπονται ανοδικές τάσεις.

    Σε γενικές γραμμές, στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο γίνεται εκτίμηση μεταβολών από -300 έως +300 μόρια με σημείο εναλλαγής πρόσημου μεταβολών τα 16.500 μόρια..

Κ. Παπαγιαννούλης – σύμβουλος σπουδών και καριέρας


1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 2020 ΚΑΙ 2021 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΡΙΩΝ

του Κ. Παπαγιαννούλη

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 • ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 10.000 ΜΟΡΙΑ: Εάν δεν λάβουμε υπ’ όψη την ΕΒΕ δεν έχουν αξιοσημείωτες μεταβολές.
 • ΣΣΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή, με τάση ανόδου 50 μορίων περίπου..
 • ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ: Αμετάβλητες, έως μικρή πτώση μέχρι 50 μόρια.
 • ΤΜΗΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ: Αμετάβλητα, έως μικρή πτώση μέχρι 50 μόρια. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ: πτώση περίπου 150 μορίων.
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΒΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: πτώση 50 έως 100 μορίων.
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΛΕΩΝ: χωρίς αξιοσημείωτες μεταβολές.
 • ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΠΑΤΡΑΣ : Μικρές πτωτικές τάσεις έως 100 μορίων.
 • ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΒΟΛΟΥ : Μικρές πτωτικές τάσεις έως 100 μορίων.    
 • ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 10.000 ΜΟΡΙΑ: Εάν δεν λάβουμε υπ’ όψη την ΕΒΕ δεν έχουν αξιοσημείωτες μεταβολές.

    Οι βαθμολογικές περιοχές από 17.000 έως 18.500 δεν παρουσιάζουν αξιόλογες μεταβολές, και διακυμαίνονται από -80 έως +50 μόρια μεταβολής. Ένα μέγιστο θετικής μεταβολής περίπου 100 μορίων εμφανίζεται από τα 18.500 έως τα 19.000 μόρια.

    Ήπιες πτωτικές τάσεις εμφανίζει η περιοχή μεταξύ των 12.500 και 17.000 μορίων. Η πτωτική αυτή τάση κυμαίνεται από 20 μόρια έως 150 περίπου μόρια. Μέγιστη πτωτική τάση εμφανίζεται στην περιοχή των 16.400 περίπου μορίων.

    Στην περιοχή των 12.000 μορίων με εφαρμογή της ΕΒΕ προβλέπονται πολύ μεγαλύτερες πτωτικές τάσεις. Συγκεκριμένα, τα τμήματα των οποίων τα μόρια είναι παραπάνω από την αντίστοιχη ΕΒΕ θα έχουν πτωτικές τάσεις και στα τμήματα που οι περισινές βάσεις τους ήταν παρακάτω από την φετινή ΕΒΕ προβλέπονται ανοδικές τάσεις.

    Σε γενικές γραμμές, στο πρώτο επιστημονικό πεδίο δεν παρατηρούνται αξιοσημείωτες μεταβολές.

Κ. Παπαγιαννούλης – σύμβουλος σπουδών και καριέρας