Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού

Για Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, Δήμους, Φροντιστήρια, Εκπαιδευτήρια. Δυναμικές παρουσιάσεις  πολλαπλών θεματικών ενοτήτων.

Σεμινάρια συμπλήρωσης μηχανογραφικών δελτίων υποψηφίων

Συμπληρώστε εύστοχα και έξυπνα το μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου για τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Δωρεάν διάθεση Οδηγού σπουδών 

Προσφέρουμε δωρεάν τον οδηγοό σπουδών της ''Επαγγελματικής Πυξίδας'' προς χρήση κάθε εμπλεκόμενου στην υποστήριξη εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σας αξίζει κάτι παραπάνω από απλές συμβουλές!

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση κερδίζεται από αυτούς που θα προετοιμαστούν ανάλογα. Ο άνθρωπος εξελίχθηκε με την ικανότητα της προσαρμογής.